Etniczne klimaty


Idź do treści

Menu główne:


Zachowac te iskierke historii

programy 2007

Zachować te iskierkę historii

Na Podlasiu, między Bugiem a Narwią, blisko białoruskiej granicy są wsie, które tworzą specyficzną krainę. Jest to mała ojczyzna ludzi pogranicza, gdzie mówią różnorodną gwarą, wytworzonym przez stulecia językiem etnicznego pogranicza białorusko-ukraińskiego z fonetycznymi cechami, które nie występują w innych językach wschodnio-słowiańskich. Bohaterowie naszego reportażu twierdzą, że ten język umiera, coraz mniej ludzi się nim posługuje. Ale też, doceniając jego wartość, robią wiele, aby go ocalić od zapomnienia.
Odwiedziliśmy wsie Malinniki, Trześcianka i Studziwody.
Reportaż zrealizowano podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Wiosennego Studziwody 2007.
W reportażu udział wzięli: Jerzy Bujniuk, Malinniki, Wiktor Satachwiuk, redaktor naczelny Radio Racja, Białystok, Doroteusz Fionik z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Piotr Niczyporuk, Malinniki, Nadzieja Sacharczuk, Malinniki, Anna Stachijuk, Trześcianka, Bazyli Mirończuk, Reduty oraz dr Bazyli Siegień, filologia białoruska, Uniwersytet Białostocki.
Wystąpiły zespoły Malinniki i Żemerwa ze Studziwód.

Emisja: 23 czerwca 2007
Powrót do treści | Wróć do menu głównego