Etniczne klimaty


Idź do treści

Menu główne:


Warmiaczki

programy 2004

Warmiaczki

Reportaż Warmiaczki poświęciliśmy dzisiejszym niemieckim mieszkankom Lidzbarka Warmińskiego.
W ich tle pokazujemy muzyków z Kapeli nad Łyną również mieszkających w Lidzbarku, ale repatriantów z polskich kresów.
Dr Robert Traba - prezes Stowarzyszenia Borussia mówi o historii i o organizacjach Warmiaków z Niemiec, a ks. Andre Schmeier, katolicki duszpasterz mniejszości niemieckiej w diecezji olsztyńskiej, o swej pracy
Warmia to ziemia, która ma dwie historie - jedna mówi o polskiej Warmii, druga o niemieckiej Ermland. Kiedyś Warmiacy tym się różnili do Mazurów, że pierwsi byli katolikami a drudzy protestantami. Dawnej Warmii już nie ma. Ogromna większość jej mieszkańców wyjechała do Niemiec. Uciekła przed Armia Radziecką, wyjechali weryfikowani w latach 40-50 tych przez władze polskie. Od Warmiaków żądano posługiwania się językiem polskim, którego często nie znali. Wyjeżdżali też później z powodów również z powodów ekonomicznych Z Warmii zachowała się jedynie nazwa i kilka grup niemieckich Warmiaków w większości kobiet. Jedna z większych to Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Warmia działająca w Lidzbarku Warmińskim. Kobiety zostawały, początkowo czekały na swoich mężczyzn, którzy nie wracali z frontu lub niewoli rosyjskiej. Potem pogodziły się z losem, ich córki wyszły w większości za mąż za Polaków.

W felietonie
Duszpasterz Ormian Krzysztof Krzyżanowski z TVP 3 z Krakowa o księdzu Tadeuszu Isakowiczu Zalewskim i Józef Wierzba z TVP 3 z Białegostoku w felietonie Mufti o nowo wybranym tatarskim muftim Tomaszu Miśkiewiczu.

Emisja: 24 kwietnia 2004
Powrót do treści | Wróć do menu głównego