Etniczne klimaty


Idź do treści

Menu główne:


Siejenscy budowniczowie mostow

programy 2006

Siejeńscy budowniczowie mostów

W Etnicznych Klimatach spotkaliśmy się po raz pięćdziesiąty.
Realizując dotychczasowe programy często zadawaliśmy naszym rozmówcom pytanie: kim jesteś?, aby usłyszeć określenie się narodowe, religijne, kulturowe człowieka pochodzącego najczęściej z mniejszości narodowych. Po tym pytaniu następowało zwykle drugie: czy i jakie są w Polsce dla mniejszości warunki do zachowania tożsamości narodowej? Chodziło o to, żeby pokazać, że istnieją mniejszości narodowe i mają poczucie swojej tożsamości oraz o to, czy państwo polskie stwarza im możliwości pozostania sobą czyli czy mają pełnię praw obywatelskich?
We wszystkich tych kontaktach z ludźmi, zarówno z mniejszości jak i czasem obawiającej się innych, większości, wyraźnie odczuwalna była potrzeba wspólnoty, często niechętnej innym, gdzie swój i obcy jest wyraźnie określony, ale jednak wspólnoty. Nie rzadko jednocześnie lekceważona była lub wręcz wykluczana konieczność dialogu. To rodzi pytanie, czy edukacja dla wielokulturowości jest sprzeczna z wychowaniem narodowym, patriotycznym?
Dlatego chcemy pilnie śledzić takie projekty społeczne, które eksponują zarówno potrzebę wspólnot jak konieczność opartego na doświadczeniach i świadomości historycznej dialogu.
Stąd zainteresowanie Etnicznych Klimatów Ośrodkiem Pogranicze - sztuk, kultur, narodów z Sejn i ich projektami, a w szczególności Ośrodkiem Dialogu w Krasnogrudzie.
W reportażu wzięli udzaiał młodzi z Pogranicza: Edyta Rogucka, Ola Kotarska, Jakub Turowicz, Michał Pawłowski, Irena Krablunas, Justyna Kulikowska, Weronika Czyżewska, Urszula Namiotko a przede wszystkim prof. Andrzej Strumiłło,
Krzysztof Czyżewski - dyrektor Ośrodka POGRANICZE - sztuk, kultur, narodów, Małgorzata Sporek-Czyżewska, Bożena Szroeder - z POGRANICZA.
Emisja: niedziela, 21 maja o godzinie 10.45.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego