Etniczne klimaty


Idź do treści

Menu główne:


Oddychac czystym powietrzem

programy 2006

Oddychać czystym powietrzem

Białoruskie Zrzeszenie Studentów rodzi się w 1981 roku, na fali rewolucji solidarnościowej w Polsce. Młodzi Białorusini ze wsi i miasteczek Białostocczyzny, którzy znaleźli się w dużych ośrodkach akademickich, przede wszystkim w Warszawie i Białymstoku, tak jak ich koledzy, zareagowali entuzjastycznie na "karnawał wolności". Ale jednocześnie czuli potrzebę więzi łączącej ich z małą ojczyzną. Takiej więzi nie zapewniało - w ich oczach skompromitowane kuratelą MSW - Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Także oferta kulturalna BTSK - folklor w wydaniu cepeliowskim była niestrawna dla młodych, ambitnych ludzi. "Oddychać czystym powietrzem" - tak najkrócej sformułował potrzebę własnej studenckiej organizacji Jan Maksymiuk, jeden z liderów rodzącego się białoruskiego ruchu młodzieżowego. Oznaczało to po prostu możliwość indywidualnego rozwoju młodego Białorusina w Polsce bez kompleksów, którymi byli obarczeni ich rodzice i dziadkowie, rozwój kultury białoruskiej nie tylko w wydaniu cepeliowskim, ale atrakcyjnej dla młodych, którą można byłoby się pochwalić także na zewnątrz.
Białoruskiego Zrzeszenia Studentów - Biełaruskaha Abjadnańnia Studentau, BAS-u nie udało się zarejestrować przed stanem wojennym, ale organizacja działała oficjalnie na Uniwersytecie Warszawskim, kierowanym przez jego magnificencję prof. Henryka Samsonowicza.
W reportażu pokazujemy ludzi, którzy tworzyli i tworzą BAS ale też tych którzy wyrośli na jego działaniach: prof. Leona Tarasewicza, Sokrata Janowicza, dr Aleksandera Łatyszoneka, Sławomira Iwaniuka, Barbarę Piekarską, Hannę Kondratiuk-Świerubską, Alinę Wawrzeniuk, Jerzego Kalinę, Pawła Grzesia, Radosława Dąbrowskiego i Jlonę Karpiuk.

Emisja: niedziela, 10 grudnia, godz. 13.45
Powrót do treści | Wróć do menu głównego